Certificaten

ISO 3834-2 gecertificeerd lassen

Lassen is een speciaal proces, waaraan veel risico’s kunnen hangen. Zelfs na grondig visueel onderzoek, of met – röntgen, ultrasoon, magnetisch of penetrant (NDO-onderzoek) is niet met 100% zekerheid vast te stellen of de las aan de gestelde eisen voldoet. Om deze reden is er voor las-technische producten een kwaliteitsborgingssysteem opgesteld dat beter bekend staat als de ISO 3834-2 Norm. Rouweler Las- en Machinetechniek is gecertificeerd voor de hoogste klasse: ISO 3834-2. Door deze toepassing van de ISO 3834-2 norm is vooraf met grote zekerheid vast te stellen of een product aan de gestelde eisen zal voldoen. De ISO 3834-2 wordt toegepast op elke fase in het lasproces, van acceptatie van de opdracht tot en met de productafname.

Kwaliteitsborging voor smeltlassen van metalen

De ISO 3834 certificering zorgt ervoor Rouweler op een beduidend hoger niveau kan werken. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt ons eindproduct verkregen met de juiste kwaliteit.

De ISO 3834-2 norm is een kwaliteitsborgingsysteem voor het smeltlassen van metalen. De 3834-2 variant is de meest uitgebreide variant van de certificering. Er zijn eisen gesteld aan alle facetten van het lasproces. Zoals de lasmethodekwalificatie (LMK), eisen voor de lassers, inspecties en NDO (Niet Destructief Onderzoek).

Hier stopt de norm echter niet. In de 3834-2 norm zijn ook opgenomen: aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, materiaal- traceerbaarheid, vastlegging en opvolging van afwijkingen. Ook het laswerk, de opslag en toepassing van lastoevoegmaterialen. Het lassen zelf en eventuele warmtebehandelingen worden ook omschreven.

Concreet betekent de lascertificering

 • voor ons, Alle stappen worden van begin tot eind zorgvuldig gecontroleerd. Door de meest uitgebreide certificering is Rouweler de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren;
 • voor u, dat u vertrouwd blijft of gaat werken met constructiewerk van Rouweler Las- en Machinetechniek;
 • Voor u, dat u verzekert bent, dat aan alle kwaliteitseisen voor laswerkzaamheden is voldaan.

Las coördinator

De lascertificering houdt ook in dat Rouweler, onder toezicht van de lascoördinator, volgens goedgekeurde procedures, en met gekwalificeerde lassers werkt. ISO 3834-2 is een kwaliteitsbewijs voor de gehele lasorganisatie en wordt in elke fase uitgevoerd; vanaf de acceptatie van de order tot het moment van productafname. In het lasbedrijf zijn alle belangrijke kwaliteitsprocedures vastgelegd:

 • Lassen onder toezicht van een gekwalificeerde lascoördinator
 • Lassen volgens de lasmethode beschrijvingen (WPS, LMB)
 • Lassen volgens de lasmethode kwalificatie (WPQ, LMK)
 • Lassen met gekwalificeerde lassers
 • Verzorging van visueel onderzoek en niet destructief onderzoek (NDO)
 • Het juist toepassen van lastoevoegmaterialen en de geconditioneerde opslag
 • Gecertificeerd en navolgbaar materiaal, incl. overstempelen/herwaarmerken
 • Het opleiden en kwalificeren van lassers
 • De onderhoud aan lasapparatuur

Belangrijk

het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties vinden wij belangrijk. Rouweler hecht veel waarde aan de 3834-2 certificering omdat het de kwaliteit van onze producten, diensten en de organisatie in het geheel verbetert. ISO 3834-2 is de meest uitgebreide klasse voor het certificeren van lastechnische activiteiten. Met deze norm is het mogelijk om door middel van procedures, werkinstructies en controles tot een kwaliteitsborgingsysteem te komen voor alle laswerkzaamheden. De kwaliteitsborging volgens ISO 3834-2 staat beschreven in het Rouweler kwaliteitshandboek lassen.

Als wij het niet kunnen.... kan niemand het!

Neem vrijblijvend contact met on op via onderstaand formulier of via +31 (0)547 - 29 30 98.

Zoeken

logo metaalunie

Over ons

Wij zijn Rouweler Las- & Machinetechniek en ons doel is het leveren van laswerk van hoge kwaliteit. Van de eerste tekeningen tot de uiteindelijke oplevering denken we met u mee en staan we voor u klaar. De NEN-EN 1090-1 en NEN-EN-ISO 3834-2 certificaten garanderen de kwaliteit van ons laswerk en zorgen ervoor dat onze producten optimaal ontwikkeld worden. 

Contact

ROUWELER
LAS & MACHINETECHNIEK B.V.

Dorreweg 18
7496PM Hengevelde
Tel. +31 (0)547 - 29 30 98
info@rouweler.eu 

© 2021 Rouweler. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken